Rakastamme kaunista
taideteos maalaus

Taide on sielun ilmaus

Erilaiset taidemuodot

Taiteen määritteleminen on lähes mahdotonta. Sillä ei myöskään tarvitse olla erityistä tehtävää, vaikka käytännöllisetkin asiat saattavat olla taidetta.

Suomen kuuluisimmat taidemaalarit

Suomen kansallistaiteilijoiksi kutsutaan muutamia kansainvälisestikin tunnustettuja kuvataiteilijoita, jotka maalasivat suomalaisuutta ja kansallista sielunmaisemaa esittäviä teoksia.

Suomalaisen taiteen kerääminen

Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck, Albert Edelfelt, Pekka Halonen – siinä muutamia suomalaisen taiteen kulta-ajan nimiä, jotka ovat varmasti tuttuja jopa jokaiselle taidetta vähemmän tuntevalle.

The Convalescent

Suomen kansallisgalleria

Suomalainen arkkitehtisuunnittelu

Suomen kansankielen arkkitehtuurille on yleensä ominaista puurakentamisen pääasiallinen käyttö.

Suomen musiikki

Suomen musiikki voidaan jakaa karkeasti kansanmusiikin, klassisen ja nykytaiteen musiikin luokkiin

Pysy ajan tasalla uusimpiin uutisiin

Blogistamme

Suomen kuuluisimmat taidemaalarit

Suomen kansallistaiteilijoiksi kutsutaan muutamia kansainvälisestikin tunnustettuja kuvataiteilijoita, jotka maalasivat suomalaisuutta ja kansallista sielunmaisemaa esittäviä teoksia. Maamme kuvataiteen kultakautena pidetään 1880-luvulta 1910-luvulle sijoittuvaa ajanjaksoa. Vuosisatojen vaihde merkitsi Euroopassa todellista kukoistuskautta niin sävel- kuin maalaustaiteen ja kirjallisuuden osalta ja useat kyseiseltä aikakaudelta peräisin olevat teokset ovat muotoutuneet kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi esikuviksi. Vaikka maamme on suhteellisen pieni, kumpusi köyhästä…

Suomalaisen taiteen kerääminen

Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck, Albert Edelfelt, Pekka Halonen – siinä muutamia suomalaisen taiteen kulta-ajan nimiä, jotka ovat varmasti tuttuja jopa jokaiselle taidetta vähemmän tuntevalle. Suomen taiteen kulta-aikaa olivat vuodet 1880-1910, jolloin etenkin maamme kuvataide saavutti kansainvälisen ilmeen ja tason. Tätä edesauttoi osaltaan se, että suomalaiset taiteilijat suuntasivat monien aikalaistensa tavoin ulkomaille, imeäkseen kansainvälisiä vaikutteita ja…

Erilaiset taidemuodot

Taiteen määritteleminen on lähes mahdotonta. Sillä ei myöskään tarvitse olla erityistä tehtävää, vaikka käytännöllisetkin asiat saattavat olla taidetta. Vuosisatojen aikana lukuisat filosofit, kuten esimerkiksi Immanuel Kant, ovat määritelleet taiteen käsitettä. Kantin mukaan ihminen ei voi suoraan tiedostaa ympäröivää todellisuutta, vaan tekee sen aistiensa avulla hahmottamalla. Kantin näkemyksen mukaisesti taideteokset ovat verrattavissa luontoon, jossa kaikki on…